Náhodný výber z noviniek

Produktové parametre | zoskupenie
Keď má produkt viac ako 3 rovnaké parametre, hodnoty sa zoskupia pod tento parameter pre ľahší manažment v administrácií
novinka úprava/zmena parametre produkty admin
| ean, sku
V produkte bol pozmeneny maximalny pocet znakov v poli ean a sku na 125 znakov
úprava/zmena vylepšenie produkt
Reactive nastavenia
V sekcií nastavení nájdete sekciu na manažment reactive témy. Reactive je nová generácia frontend eshopu.
novinka reactive nastavenia

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk